Tуристички промет у периоду од јануара до новембра 2018.

tabela-jan-nov-2018

Ако посматрамо остварене резултате у периоду јануар – новембар можемо видети да се наставља позитиван тренд раста.

У Нишу је у периоду од јануара до новембра 2018. године дошло до повећања укупног броја туриста за 16,1% у односу на исти период 2017. године, при чему је број домаћих туриста повећан за 8%, а број иностраних повећан за 23%.

Укупан број остварених ноћења у периоду јануар – новембар 2018. године повећан је за 12,5% у односу на 2017. при чему је број остварених ноћења домаћих туриста већи за 6,1%, а страних за 19,3%.

izvor: Републички завод за статистику

PDF: Туристички Промет новембар 2018