Sveminar o turizmu

Turistička organizacija Niš inicirala je da se seminar vezan za rad u turističkim organizacijama, komunikaciju sa turističkim tržištem i promociju turističkih proizvoda za teritoriju JI Srbije organizuje 3. jula u Nišu, tačnije u vinariji Malča.

Smatramo da grad Niš i njegova okolina imaju veliki potencijal za još intenzivniji razvoj kongresnog turizma s obzirom na otvaranje novih smeštajnih kapaciteta visoke kategorije sa reprezentativnim kongresnim salama, ali i za organizaciju manjih skupova i semninara u manjim ugostiteljskim objektima i hotelima. Niš, kao univerzitetski centar i grad bogate istorije i kulture, koji ima aerodrom – ispunjava osnovne preduslove da postane centar kongresnog turizma jugoistočne Srbije.