Simfonijski orkestar


Niški simfonijski orkestar je osnovan 153. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih institucija kulture u Srbiji i jedini simfonijski orkestar u zemlji van Beograda. Na repertoaru orkestra nalaze se dela od baroka do muzike XX veka, kao i vokalno - instrumentalna dela, opere i kamerna muzika. Niški simfonijski orkestar je osnivač i organizator Niških muzičkih svečanosti (NIMUS), značajnog festivala koji ima tradiciju dugu 35 godina.

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 16

Telefon: +381 18 246 620

E-mail: nisimfork@open.telekom.rs

Zvanični sajt: www.simfonijski.com