Saradnja Turističke organizacije Niš i Ugostiteljsko turističke škole u Nišu

Zaposleni TON-a kao eksterni članovi komisije tokom polaganja maturskog ispita u Ugostiteljsko turističkoj školi u Nišu.