Раст туристичког промета у првом кварталу 2018. (јануар, фебруар, март)

Према оствареним резултатима туристичке привреде Града Ниша објављеним од
стране Републичког завода за статистику у Саопштењу бр. 113 од 30.04.2018. год,
може се видети да је настављен позитиван тренд раста у прва три месеца 2018. године.
У Нишу је у периоду од јануара до марта 2018. године дошло до повећања укупног
броја туриста за 12% у односу на исти период 2017. год, при чему се број домаћих
туриста повећао за 7%, а број иностраних туриста је повећан за 16%.
Укупан број остварених ноћења у периоду јануар – март 2018. год износи 33389, што
показује да је дошло до повећања од 13% у односу на остварене резултате у истом
периоду 2017. године при чему је број остварених ноћења домаћих туриста већи за
17%, а страних за 9%.