Picasso iz kolekcije – Viskonti Fine Art, Ljubljana

Oficirski dom, 11. septembar – 1. oktobar 2018.
Galerija savremene likovne umatnosti Niš