Petrović Milica


Licenca: 1675
Pol: ženski
Godina rođenja: 1989.
Jezici vođenja tura: engleski, srpski
Kontakt tel: +381 60 506 93 66+381 60 506 93 66 
E-mail: petrovicmilica.nis@gmail.com