Oslobođeni Niš


Posle oslobođenja od Turaka, Niš konačno prestaje da bude orijentalna «kasaba», izgrađuje se prema savremenim urbanističkim planovima, doživljava kulturni procvat i politički se razvija u pravi evropski grad. Narednih godina Niš dobija :

  • Prvu gimnaziju 1878.  godine
  • Prvu bankarsku ustanovu 1881. godine
  • Železničku prugu Beograd - Niš 1884. godine
  • Pozorište Sinđelić1887. godine
  • Narodnu biblioteku 1889. godine
  • Pasterov zavod 1900. godine
  • Likovnu koloniju u Sićevu koju je osnovala slikarka Nadežda Petrović 1905. godine    
  • Hidrocentralu na Nišavi u Sićevu 1908. godine