Kontakt

Pravna i finansijska služba:

Adresa: Nade Tomić 15, 18000 Niš
Telefon: +381 18 524 877
E-mail: finansije@visitnis.com

Direktor:

Adresa: Nade Tomić 15, 18000 Niš
Telefon: +381 18 524 877
E-mail: danka@visitnis.com