Javne nabavke

ZAHTEV ZA PONUDOM

KUPOVINA BOJLERA ZA POSLOVNI PROSTOR TON-a

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA FOTOKOPIRANjA, ŠTAMPE, SPIRALNOG POVEZIVANjA, KORIČENjA,
PLASTIFIKACIJE I SKENIRANjA NA SVIM STANDARDNIM FORMATIMA

ZAHTEV ZA PONUDOM

Prevoz za potrebe Turističke organizacije Niš

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGE TEKUĆIH POPRAVKI I REDOVNOG ODRŽAVANjA POSLOVNIH PROSTORA ZA 2020 GODINU

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluge održavanja računarskih periferija, štampača i mfc uređaja za 2020. godinu

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I ZAPOSLENIH TON

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA ORGANIZACIJE ANIMATORA ZA UČESNIKE I VELNES FESTIVALA

ZAHTEV ZA PONUDOM

ANTIBAKTERIJSKI OTIRAČI – DEZOBARIJERA

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluga izrade i postavljanja štandova za manifestacije

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluga ozvučenja

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluga pisanja teksta i dizajn magazina “Visit Nis”

ZAHTEV ZA PONUDOM

Kategorizacija manifestacija

ZAHTEV ZA PONUDOM

Benzin za 2020. godinu

ZAHTEV ZA PONUDOM

Izrada studije integralnog turističkog proizvoda Južne i Istočne Srbije

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGU PREVOĐENJA TEКSTOVA SA SRPSКOG NA  RUSКI, ENGLESКI, NEMAČКI, BUGARSКI, GRČКI I FRANCUSКI JEZIК

ZAHTEV ZA PONUDOM

Sajam Moskva 2

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA OZVUCENJA

ZAHTEV ZA PONUDOM

SAJAM MOSKVA

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA ORGANIZACIJE OSMOMATORSKE DEČIJE RADIONICE

 

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA VOŽNjE FIJAKEROM U OKVIRU OSMOMARTOVSKE  PROMOCIJE NIŠA

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluga budžetskog knjigovodstva

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluga budžetskog knjigovodstva

ZAHTEV ZA PONUDOM

PONUDA ZA PREVOZ

ZAHTEV ZA PONUDOM

USPOSTAVLjANjE ULICE SUVENIRA  – NABAVKA DRVENIH KUĆICA

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA TURISTIČKE PROMOCIJE NIŠA I OKOLINE NA XII MANIFESTACIJI „DAMA I DžENTLMEN GODINE“ U BEOGRADU

ZAHTEV ZA PONUDOM

Dekoracija za manifestacije u organizaciji TON-a

ZAHTEV ZA PONUDOM

REPREZENTACIJA TON-A NA SAJMOVIMA :
42. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA U BEOGRADU OD 20-23.02.2020.
21. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA „ SRBIJA U SRCU“ 2020 U NIŠU OD 7-9.05.2020.

ZAHTEV ZA PONUDOM

Računarska i srodna oprema

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluge prevoda

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluge prevođenja

ZAHTEV ZA PONUDOM

Brendiranje štanda u Beogradu

ZAHTEV ZA PONUDOM

Sredstva za ciscenje i materijal za odrzavanje higijene za 2020 godinu_7-IN-2020

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluge Hostese na sajmu Turizma u Beogradu

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGE TEKUĆIH POPRAVKI I REDOVNOG ODRŽAVANjA POSLOVNIH PROSTORA ZA 2020 GODINU

ZAHTEV ZA PONUDOM

Usluge korišćenje Web aplikacije Niška Tvrđava

ZAHTEV ZA PONUDOM

Smeštaj u Beogradu

ZAHTEV ZA PONUDOM

Kancelarijski materijal za 2020.

ZAHTEV ZA PONUDOM

Smeštaj Beograd

ZAHTEV ZA PONUDOM

Sajam Sofija

ZAHTEV ZA PONUDOM

Sajam Bratislava

ZAHTEV ZA PONUDOM

Sajam Beč/a>

ZAHTEV ZA PONUDOM

Niš u srcu

ZAHTEV ZA PONUDOM

Fijaker

ZAHTEV ZA PONUDOM

Trakaste zavese

ZAHTEV ZA PONUDOM

Nabavka uniformi

ZAHTEV ZA PONUDOM

Selidba

Selidba

ZAHTEV ZA PONUDOM – Servisiranje vozila

Servisiranje vozila

ZAHTEV ZA PONUDU – Ucenje stranih jezika TON

Ucenje stranih jezika TON

Zahtev za ponudu foto i video oprema

Foto i video oprema

Zahtev za ponudu materijala za posebnu namenu

Zahtev za ponudu materijala za posebnu namenu

Zahtev za ponudu kancelarijskog materijala

Zahtev za ponudu kancelarijskog materijala

Dodatno obrazovanje zaposlenih

Dodatno obrazovanje zaposlenih

Selidba nepokretne imovine Turističke organizacije Niš

Selidba nepokretne imovine Turističke organizacije Niš

Usluge hitnih popravki i održavanja prostorija i opreme

Usluge hitnih popravki i održavanja prostorija i opreme

ZAHTEV ZA PONUDOM

USLUGU PRIKUPLjANjA DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA     ZA IZDAVANjE UPOTREBNE DOZVOLE SA IZVRŠENIM TEHNIČKIM PRIJEMOM OBJEKTA CERJANSKA PEĆINA

Ovde možete preuzeti dokumentaciju

JAVNA NABAVKA

T04 Works

T04 Works

NABAVKA

TON07 Supply of equipment for Visitor Center “Cerje Cave” and Info touch screen

Ovde možete preuzeti dokumentaciju

Odluka o otkazivanju nabavke