Javne institucije


JKP PARKING SERVIS

Adresa: Vožda Karađorđa 84a

Telefon: 018 517 333, 517 555

E-pošta: info@nisparking.rs

Internet strana: www.nisparking.rs

 

JP NIŠKA TELEVIZIJA

Adresa: Vojvode Mišića 50

Telefon: 018 521 172

Faks: 018 533 257

Internet strana: www.ntv.rs

 

KLINIČKI CENTAR NIŠ

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš

Tel: 018 506 900

E-pošta: kcnis@eunet.rs

Internet stranica: www.kcnis.co.rs

 

DOM ZDRAVLjA NIŠ

Adresa: Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš

Tel: 018 503 503

E-pošta: info@domzdravljanis.co.rs

Internet stranica: www.domzdravljanis.co.rs

 

UNIVERZITET U NIŠU

Adresa: Univerzitetski Trg 2, 18000 Niš

Tel: 018 257 970, 257 956; Faks: 018 257 950

E-pošta: uniuni@ni.ac.rs

Internet stranica: www.ni.ac.rs

 

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA NIKOLA TESLA

Adresa: Kej Mike Paligorića 2a, 18000 Niš

Tel: 018 523 119

Internet stranica: www.ubnt.ni.ac.rs

 

NARODNO POZORIŠTE

Adresa: Sinđelićev Trg bb, 18000 Niš

Tel: 018 527 371, Faks: 018 245 441

E-pošta: npnis@narodnopozoristenis.rs

Internet stranica: www.narodnopozoristenis.rs

 

POZORIŠTE LUTAKA

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 7, 18000 Niš

Tel: 018 253 962, 526 912, 526 913

E-pošta: pozlutaka@medianis.net

Internet stranica: www.nispuppets.org.rs

 

NIŠKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 16, 18000 Niš

Tel/Faks: 018 246 620

E-pošta: nisimfork@open.telekom.rs

Internet stranica: www.simfonijski.com

 

NARODNI MUZEJ

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 14, 18000 Niš

Tel: 018 513 430

Faks: 018 246 622

 

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTIđ

Adresa: Kej Kola Srpskih Sestara 1/2, 18000 Niš

Tel: 018 512 640, 513 701; Faks: 018 512 642

E-pošta: gslunis@gmail.com

Internet stranica: www.gslunis.org

 

NIŠKI KULTURNI CENTAR

Adresa: Stanoja Bunuševca bb, 18000 Niš

Tel/Faks: 018 595 740, 595 741

E-pošta: info@nkc.org.rs

Internet stranica: www.nkc.org.rs

 

ISTORIJSKI ARHIV

Adresa: Tvrđava bb, 18000 Niš

Tel: 018 515 608, 515 609

E-pošta: arhivnis@nadlanu.com

Internet stranica: www.arhivnis.co.rs

 

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

Adresa: Dobrička 2, 18000 Niš

Tel: 018 523 414

 

JKP „GORICA“

Telefon: 018 515 541

E-mail: office@jkpgorica.rs

Internet stranica: www.jkpgorica.rs

 

Konzulati u Nišu

  • Bugarski konuzlat, Lole Ribara 19, 018 516 800
  • Mađarski konzulat, Strahinjica bana 3, 018 523 594