Hilandarski metoh


Današnji Hilandarski metoh izgrađen je 1987. godine na padinama Delijskog visa, prema projektu arhitekte Aleksandra Radovića kada je započeta gradnja hrama Svetog Save i konaka, koji spadaju u kompleks ovog metoha. Kao nekada sa kraja 19. veka, hilandarski metoh sa kraja 20. veka oblikovan je u duhu neovizantijskog i srednjevekovnog srpskog graditeljstva.