Gradski prevoz


Informacije o redu vožnje:

Tel: 018 505 656

 

Primedbe, sugestije, žalbe:

 

Tel: 018 505 665

E-mail: info@jgpnis.rs

Web sajt: www.jgpnis.rs