Gabrovački manastir


Nadomak Niša, oko 2 kilometra južno od sela Gabrovca, nalazi se kompleks Gabrovačkog manastira sa crkvom Sv. Trojice. Sadašnji hram Sv. Trojice ozidan je 1835. godine, kako izgleda na temeljima starije manastirske crkve najverovatnije iz 13. veka, zaslugom tadašnjeg niškog trgovca kir Koste Todorovića. Tokom pokreta za oslobođenje Niša od Turaka u periodu od 1874.-1877. godine ustanici su se tajno sastajali u ovom manastiru i organizovali ustaničke odrede koji su se borili u okolini manastira, pre nego je srpska vojska oslobodila Niš. Crkva je posle obnove 1873. godine oslikana scenama iz Biblije, a posebnu pažnju privlače portreti kir Koste Todorovića, Miloša Obilića i cara Lazara.